Hjælp til selvangivelsen

Har du skattepligtsforhold i både Danmark og Korea, skal du typisk lave selvangivelse i begge lande. Uanset om du er fuldt eller begrænset skattepligtig i de to lande, er det vigtigt, at reglerne i begge lande overholdes, og at der er konsistens i de selvangivelser der indsendes.

Vi ser ofte personer der selvangiver indkomster fra danske kilder i Danmark og indkomster fra koreanske kilder i Korea.  Dette vil stort set aldrig være korrekt, og vil betyde, at du kan forvente en korrektion på et eller andet tidspunkt, når myndighederne bliver opmærksomme på dette.

I begge lande skal der hvert år i løbet af året laves en foreløbig skatteansættelse over årets forventede indkomster (kaldet forskudsansættelse). Når året er omme, skal der i det følgende forår laves en endelig selvangivelse over året faktiske indkomster. I løbet af sommeren og efteråret laver myndighederne så en årsopgørelse over de selvangivne indkomster.

Dette kan lyde enkelt, men det er let at misforstå reglerne, idet de er komplicerede.  Vi ser derfor især i disse år, hvor mange årsopgørelser udskrives baseret på elektroniske indberetninger, masser af forkerte skatteansættelser i disse situationer, hvor to landes skattesystemer er involverede. Systemerne kan ofte ikke håndtere sådanne situationer elektronisk med de masser af fejlmuligheder ved input til systemerne. Derfor de mange fejl.

Vi hjælper gerne med at få dine selvangivelser udarbejdet korrekt med de muligheder som nu en gang må gælde i nøjagtig din særlige situation.

Kontakt os på info@inwema.dk , hvis du har brug for hjælp.