Indkomster fra Korea som bosat i Danmark

Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra koreanske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af den dansk-koreanske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Har du fx lejeindtægter, ejendomsavancer, udbytter, og royalties vil disse blive beskattet i Korea som kildeland og i Danmark som bopælsland, hvor Danmark så vil give nedslag i den danske skat for den koreanske skat efter et creditprincip.

Har du fx renteindtægter, aktieavancer, kursgevinster vil disse udelukkende blive beskattet i Danmark med de almindelige danske skattesatser.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.