Pensionsmodtager i Korea

Beskatningen af pensioner i Korea afhænger helt af fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om.

Hvis du flytter fra Danmark til Korea, vil de typiske danske pensioner så som ratepensioner, ophørende og livsvarige livrenter blive beskattet i Danmark. Korea skal give nedslag for den danske skat, hvorved der typisk ikke bliver nogen Koreansk skat.  Folkepension og ATP kan kun beskattes i Danmark.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.